ČINY

MÍSTO SLOV

ČINY MÍSTO SLOV

Vážení občané, drazí přátelé, milí Třebíčané,
již 23. a 24. září budeme znovu volit své zástupce do městského zastupitelstva. Měli by to být ti nejlepší z nás, lidé, kterým důvěřujeme, o kterých víme, že jsou ochotni a schopni pracovat pro naše město, pro jeho prosperitu a rozvoj.

Třebíč není jen výjimečným historickým sídlem, je především moderním domovem pro své současné obyvatele. V posledních letech město díky významným investicím zaznamenalo viditelný rozvoj, Třebíč nám rozkvetla do krásy i účelnosti. Přesto je však před námi ještě celá řada plánů a především jejich realizací.

Následující roky nebudou jednoduché pro jednotlivce, města, kraje ani pro stát.

Přesto, anebo spíš právě proto musíme do svého čela postavit lidi, kteří umí složité situaci čelit, kteří se nezaleknou problémů a o kterých již víme, že víc než slova je charakterizují činy.

Skončila totiž doba, kdy jsme si mohli dovolit plýtvat silami na malicherné politikaření a zbytečné půtky. Na to zkrátka už nebudeme mít ani čas, ani sílu. Jedinou možnou cestou, která nás v budoucnu dovede k cíli, je vzájemná spolupráce.

Mým vzorem je od počátku mého politického působení profesor Tomáš Garrigue Masaryk. I proto jsem osobně moc rád, že se mi letos podařilo prosadit a spolu s kolegy radními zrealizovat důstojnou plastiku našeho prvního prezidenta, která v Třebíči dosud chyběla. Neexistuje snad totiž ani výstižnější heslo do budoucích měsíců než Masarykovo známé "Nebát se a nekrást".

Milí Třebíčané, volte své zástupce nejen srdcem, ale i s rozvahou a rozumem!

Váš


Chcete nám pomoci v kampani nebo v práci pro naše město?