Úprava Zámeckého parku

23.09.2022

Kromě samotného zkulturnění stezek, zeleně, stromů a keřů v celé ploše zámeckého parku připravujeme vybudování schůdné cesty z Nehradova k Polance a vybudování veřejného osvětlení  jak v zámeckém parku, tak v Týnském údolí.