Sociální zařízení na Podzámecké nivě

23.09.2022

2022

Nové sociální zařízení (umývárny, toalety) bude využíváno při pořádání kulturních a společenských akcí na Podzámecké nivě, zároveň bude sloužit jako veřejné sociální zařízení. Stavba bude zahájena po sezóně, tedy letos na podzim, dokončena v roce 2023.