Podpora udržitelné mobility

23.09.2022

Připravujeme smysluplné řešení dopravy ve městě. Tak, aby zde mohla fungovat veřejná doprava, auta, kola, chodci, vedle sebe, normálně. Proto chceme pro lidi městskou autobusovou dopravu zdarma, připravujeme řešení parkování na sídlištích a v centru města a spolupracujeme na přípravě cyklostezek. Vybudujeme cyklostezku Třebíč - Vladislav.