Kruhový objezd v ulici Rafaelova

23.09.2022

2021

Vybudování kruhového objezdu na silnici II/360, v křižovatce ulic Rafaelova, Manž. Curieových a U Obrázku. Okružní křižovatkou je napojena nově vybudovaná průmyslová zóna Rafaelova I. Součástí akce byly přeložky inženýrských sítí.