Komunitní centrum MORAVIA

23.09.2022

2019

Přestavba objektu bývalého kina Moravia na komunitní centrum Moravia. Přestavbou vznikly prostory, které jsou variabilně členěny k využití pro sociální, vzdělávací a kulturní aktivity ve dvou bezbariérových přístupných podlažích.