Chodník Velkomeziříčská

23.09.2022

2020

Výstavba nového chodníku, úprava místa pro přecházení, úprava silnice. Město k tomuto kroku přistoupilo kvůli zvýšení bezpečnosti v této frekventované ulici. A to jak pěších, protože zde chodník pro příchod k Brněnské ulici i z centra do sídliště Na Kopcích chyběl, tak i řidičů. V křižovatce ulic Samešova x Velkomeziříčská byla společně s výstavbou chodníku také upravena geometrie křižovatky a nasvětlen přechod pro chodce tak, aby byla bezpečnější pro chodce i pro silniční dopravu.