Bytový dům v Modřínové ulici

23.09.2022

2022 - 2023

Výstavba šestipodlažního bytového domu a parkoviště. Celkem zde bude 25 bytů, z toho se předpokládá 14 bytů sociálních a 11 startovacích. Dále zde bude vybudováno zhruba 70 parkovacích stání. 

  • bytový dům bude šestipodlažní
  • 6 bytů 3+kk, 19 bytů 2+kk
  • před bytovým domem bude parkoviště pro 26 aut, vystavené z vegetační dlažby pro záchyt dešťové vody v terénu a dalších 22 parkovacích stání podél komunikace (celkem 48 parkovacích míst)
  • u bytového domu bude podzemní akumulační nádrž na dešťovou vodu o objemu 11m3. Z té se bude voda využívat na splachování toalet v celém domě
  • kolem bytového domu bude upravený veřejný prostor - sadové úpravy, v rámci nich bude vysazeno 40 stromů a zhruba 100 keřů
  • v lokalitě se připravuje také větší dětské hřiště