23. Lenka Číhalová

23.09.2022

zdravotní sestra

Kandiduji, abych měla možnost ovlivnit dění v příměstských částech Třebíče a podílet se na jejich rozvoji. Mým cílem je dosáhnout stavu, kdy budou příměstské části vnímány jako plnohodnotné součásti města. Podporuji hnutí Pro Třebíč, protože věřím vůdčí osobnosti Pavla Pacala. Za současným starostou je vidět spousta práce, město Třebíč se úspěšně rozvíjí a je stále hezčí.