Stojíme o každý názor

Věnujte, prosím, tři minuty svého času svému městu:

Tato anketa není určená k tomu, abychom zevrubně prozkoumali názory obyvatel na své město. K tomuto tématu probíhá řada jiných, profesionálních průzkumů. Naším cílem je spíš to, abychom si společně nastínili ten nejhlavnější a nejdůležitější cíl naší další společné čtyřleté cesty. Děkujeme vám za přízeň, pomoc i podporu.