Veletrh dotačních příležitostí:

Přes 200 konzultací k možnostem financování podnikatelských záměrů

Nejrůznější podnikatelské záměry a možnosti jejich financování konzultovali v pondělí 12. března v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě podnikatelé z celé Vysočiny. Zástupci 13 institucí nabízejících dotační podporu pro podnikatele poskytli účastníkům v průběhu pondělního dopoledne více než 200 konzultací.

 

„Formát této akce, kdy jsou na jednom místě koncentrováni odborníci z ministerstev a dalších organizací poskytujících podporu na různé podnikatelské aktivity, se nám osvědčil už v roce 2016. Tedy pilotní projekt, v rámci kterého získají klienti potřebné informace od více subjektů v jeden čas a na jednom místě, se osvědčil natolik, že se ho agentura CzechInvest rozhodla aplikovat i v dalších regionech. Je to skvělá myšlenka a jsem rád, že i letos mohl Kraj Vysočina na této akci s CzechInvestem spolupracovat,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionální rozvoje a územního plánu Pavel Pacal, který nad akcí přijal záštitu.

 

Spektrum dotazů bylo velice široké, největší zájem ze strany účastníků byl o informace na podporu investičních a vzdělávacích aktivit firem. I proto byl největší zájem o konzultace u Agentury pro podporu podnikání a inovace (API), která administruje operační program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

Zástupci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina konzultovali možnosti financování z Fondu Vysočiny, které se nejčastěji týkaly podpory na pořízení výrobního zařízení nebo technologií a podpory spolupráce s vědecko-výzkumným sektorem.

 

Na veletrhu bylo možné konzultovat operační programy OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Integrovaný regionální operační program (IROP), OP Zaměstnanost (OP Z) a OP Životní prostřední (OP ŽP). Dále bylo možno získat informace o programech podpory Fondu Vysočiny, Programu rozvoje venkova, projektech Fondu dalšího vzdělávání, nástrojích Aktivní politiky zaměstnanosti, národních dotací Ministerstva průmyslu a obchodu, programech CzechInvestu, CzechTradu ,Technologické agentury ČR, Státního zemědělského a intervenčního fondu nebo Českomoravské záruční a rozvojové banky.

  
2010 Webhosting, webdesign - mcrai.eu