Třebíč síťuje nové pozemky pro výstavbu domů

Do konce června letošního roku budou hotové přípravné práce v lokalitě Na Kopcích – západ. Účelem stavby je zajistit dopravní a technickou infrastrukturu v tomto území. Na síťování se vedle města podílí také svazek obcí Vodovody a kanalizace Třebíč.

 

Součástí stavby je vybudování komunikací a chodníků, parkovacích ploch, dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení, stanovišť pro komunální odpad a také sadové úpravy.

Tato lokalita je určena pro výstavbu celkem 33 rodinných domů, z toho 28 řadových, dva dvojdomky a jeden samostatný dům.

Všechny novostavby rodinných domů budou přístupny z navržené páteřní místní obslužné komunikace, prodloužené ulice Na Kopcích s napojením na silnici II/360 – ulici Rafaelovu.

Cena za stavbu je celkem 16,9 milionů korun, z toho město zaplatí necelých 13 a VAK Třebíč více než 3,9 milionů korun.

 

Zdroj: www.trebic.cz

 

Odkazy

trebiczije.cz/virtualni-prohlidky/kopce-zapad/index.html

Virtuální prohlídka pozemků

 

 
 
2010 Webhosting, webdesign - mcrai.eu