Aktuality

Banner

Aktuality

Přidáno: 08.08.2018

Dotační programy Kraje Vysočina pro rok 2018

Dne 14. 2. 2018 se v sídle Kraje Vysočina uskutečnil odborný seminář „Dotační programy Kraje Vysočina 2018“. Seminář se zaměřil na ucelené představení dotačních příležitostí, které Kraj Vysočina připravil na letošní rok k podpoře rozvojových projektů obcí, místních akčních skupin, škol a dalších subjektů v území.

V rámci semináře zazněly souhrnné informace k aktuálně vyhlášeným a připravovaným titulům Kraje Vysočina na rok 2018, a to jak ke grantovým programům Fondu Vysočiny, tak k pravidlům rady kraje a k zásadám zastupitelstva kraje. Podporována je široká škála tematických oblastí od rozvoje venkova, místní agendy 21 přes dopravu, školství, kulturu, památkovou péči, územní plánování a sociální věci až po informační technologie, životní prostředí či prevenci kriminality a požární ochranu.

Garanti jednotlivých dotačních titulů představili, na co, v jakých termínech a v jaké výši je možné žádat a co vše lze zahrnout do uznatelných nákladů. Zmínili též nejčastější chyby, kterých se žadatelé a příjemci dopouštějí při podávání žádostí a následném vyúčtování dotací, a doporučení, jak se pochybením vyvarovat.

„Kraj Vysočina ze svého rozpočtu každoročně vynakládá významné finanční prostředky, kterými podporuje projekty k řešení rozvojových potřeb našeho regionu,“ říká Pavel Pacal, náměstek hejtmana kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. „Velmi mne těší setrvalý zájem, který obce a další subjekty z regionu o krajské dotační tituly projevují, o čemž svědčí i hojná účast a proběhlé diskuse na dnešní akci,“ doplnil Pavel Pacal.

Semináře se zúčastnilo více než 100 zástupců obcí, od těch nejmenších až po statutární město Jihlavu, dále pak mikroregionů a místních akčních skupin působících na Vysočině.

Seminář „Dotační programy Kraje Vysočina pro rok 2018“ byl uspořádán s podporou Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina.

Přidal: Mgr. Pavel Pacal

Fotogalerie

Aktuality

08.06.2018
Jak jste daleko s průmyslovou zónou? Vůbec nebylo jednoduché pozemky pro průmyslovou ...
24.04.2018
Kraj Vysočina ve spolupráci s občanským sdružením Hodina H zorganizoval v období ...
14.03.2018
Kraj Vysočina má na svém území v současné době tři památky ...

Kandidáti

MgA. Tomáš Nováček
Učitel ZUŠ, 35 let
Mgr. Karel Dolák
Ředitel ZŠ kpt. Jaroše Třebíč, 52 let
JUDr. Antonín Mládek, PhD.
Právník Kraje Vysočina, 60 let
Jaroslava Čtveráčková
Majitelka kadeřnictví, 40 let
MUDr. Martin Radvan, PhD.
Lékař internista, 37 let
Pro zlepšení uživatelského komfortu a získání užitečných statistik využívám soubory cookies. Informace o používání také sdílíme s analytickými partnery. Používáním našeho webu s cookies souhlasíte.
Informace i Cookies