Co je naší zásluhou

Rok 2011

 • Sleva na provoz MAD do roku 2016 s celkovou úsporou až 90 mil. Kč
 • Konec nevýhodné smlouvy na zajišťování IT služeb – úspora 4 mil. Kč
 • Nová podoba Třebíčského zpravodaje
 • Nová podoba webových stránek
 • Zavedení transparentního Elektronického systému zadávaní veřejných zakázek EZAK (https://zakazky.trebic.cz)
 • Organizace a financování Třebíčského kulturního léta
 • Zrušení papírů a zavedení notebooků při jednání zastupitelstva (roční úspora 100 tisíc Kč)
 • Zvýšení turistického ruchu v Třebíči (nárůst 30 %)
 • Oceňování učitelů a žáků škol
 • Otevření nové třídy MŠ (Na Kopcích)
 • Vybudování Family pointu

Rok 2012

 • Otevření nové třídy MŠ (Duha)
 • Otevření jeslí (Duha)
 • Výměna oken ve všech MŠ
 • Vyřešení problematiky křižovatky u Interspaaru (konečně budou přechody)
 • Zahájení stavby aquaparku
 • Nové turistické značení města
 • Organizace a financování Třebíčského kulturního léta
 • Oceňování učitelů a žáků škol
 • Vytvoření podmínek pro příspěvky sportovním a volnočasovým organizacím postiženým výpadky příjmů od ČSTV
 • Zneviditelnění provozoven automatů na území města
 • Zprovoznění portálu pro aktivní politiku zaměstnanosti ve městě (příliv zaměstnavatelů a rezidentů do města)
 • Vybudování Senior pointu


Rok 2013

 • Otevření Laguny
 • Otevření nové třídy MŠ (V ZŠ Bartuškova) – nových 25 míst
 • Zateplení ZŠ Kpt. Jaroše
 • Zateplení ZŠ Benešova
 • Hospodaření města s přebytkem (+ 20 mil. Kč)
 • Organizace a financování Třebíčského kulturního léta
 • Oceňování učitelů a žáků škol
 • Nové parkovací plochy pro občany v prostorách autobusového nádraží
 • Snížení životních nákladů obyvatel města - elektřina a plyn (el. aukce)
 • Zvýšení turistického ruchu v Třebíči
 • Zrušení označení sjezdu na Třebíč z D1 u Měřína (po 12 letech)
 • Vytvoření podmínek pro výrazné zlevnění pohonných hmot v Třebíči


Rok 2014

 • Ocenění činu Antonína Kaliny - záchrana židovských dětí během 2. světové války
 • Zahájení výstavby terminálu u vlakového nádraží
 • Zateplení ZŠ Bartuškova
 • Vybudování hřiště u ZŠ a MŠ Na Kopcích
 • Získání 23 mil. Kč pro třebíčské základní školy pro práci s dětmi
 • Hospodaření města s přebytkem (+ 7 mil. Kč)
 • Organizace a financování Třebíčského kulturního léta
 • Oceňování učitelů a žáků škol
 • Výstavba nových prostor pro DDM
 • Snížení životních nákladů obyvatel města - elektřina a plyn (el. aukce - 2. kolo)
 • Zvýšení turistického ruchu v Třebíči
 • Nové turistické značení pro pěší chodce v Třebíči

... více

 

 

Plnění volebního programu

VOLEBNÍ PROGRAM

splněno

Cestovní ruch a kultura

náš cíl:

 • stanovit jasnou strategii cestovního ruchu v Třebíči včetně rozdělení kompetencí na radnici
 • vznik a podpora incomingové agentury s cílem zvýšit počet turistů v Třebíči
 • nabídka komplexních služeb turistům (intenzivní spolupráce s podnikatelskou sférou v Třebíči) = vznik nových pracovních míst
 • maximální využití potenciálu památek UNESCO (spolupráce s podobnými městy – Telč, Žďár nad Sázavou)
 • propagace – tiskové materiály, účast na výstavách a veletrzích cestovního ruchu
 • využít atraktivních kulturních akcí pro cestovní ruch
 • realizace prestižního festivalu vážné hudby za účelem rozšíření kulturní nabídky a podpory propagace města
 • zvýšená podpora tradičních kulturních podniků (Zámostí, Šamajim, Třebíčský operní festival)
 • vybavení kina 3D technologií

Doprava

náš cíl:

 • razantněji prosazovat výstavbu obchvatu Třebíče na Ředitelství silnic a dálnic
 • efektivně řešit stávající dopravní situaci ve městě do doby vybudování obchvatu (budování dalších kruhových objezdů, modernizace a optimalizace systému fungování semaforů)
 • vybudování integrovaného dopravního systému MHD (nový systém linek MHD propojující autobusovou a vlakovou dopravu)
 • zvýšit komfort služeb MHD
 • rozšířit stávající infrastrukturu dopravy pro místní občany i návštěvníky (parkovací plochy, pruhy pro cyklisty)
 • vybudovat parkovací plochy pod Zámeckou nivou
 • napojení sídliště Na Kopcích na Rafaelovu ulici,
 • postupně opravit povrch komunikací ve městě
 • propojení cyklostezek přes Libušino údolí

Pracovní příležitosti

náš cíl:

 • navázání intenzivní spolupráce s agenturou Czechinvest
 • podpora a motivace místních podnikatelů a živnostníků při rozvoji jejich podnikání (např. snížení či odpuštění nájemného v městských objektech při vytvoření nového pracovního místa)
 • atraktivní podmínky potenciálním investorům
 • aktivní spolupráce s Hospodářskou komorou
 • podporou rozvoje cestovního ruchu vytvářet podmínky pro nová pracovní místa – světový trend - největší množství pracovních příležitosti existuje v odvětví služeb

Školství

náš cíl:

 • na základě podrobné studie porodnosti vytvořit jasnou koncepci školství
 • vybudovat jesle
 • vytvořit dostatečný počet míst v MŠ optimálním využitím školských budov
 • vytvořit odpovídající podmínky a zázemí DDM
 • postupně a systémově opravovat školské budovy
 • užší spolupráce se ZMVŠ

Evropské dotace

náš cíl:

 • pod heslem „zachránit, co se dá“ zřídit na radnici funkci projektových manažerů (2 lidé, kteří se na plný úvazek budou věnovat vyhledávání příležitostí, z jakých programů a na co lze čerpat evropské peníze)

Rozvojové projekty

náš cíl:

 • vybudování aquaparku (viz obrázek)

 • revitalizace Týnského údolí (viz obrázek)
 • vybudování cyklostezek a inline dráhy přímo ve městě Třebíči
 • připravit projekt a realizovat revitalizaci Karlova náměstí
 • vytvořit koncepci spojení autobusového a vlakového nádraží

Efektivní a otevřený městský úřad

náš cíl:

 • efektivně nastavit procesy na úřadě s odpovídající organizační strukturou
 • připravit kodex úředníka radnice – služba pro občany
 • zavést na úřadě standardní pracovní podmínky bez uplatňování politických vlivů zastupitelstva, bez cenzury a vytváření prostředí strachu na pracovišti
 • zvyšování kvalifikace úředníků (získat prostředky z EU)
 • funkční komise města tvořené výhradně odborníky (bez politických vlivů)
 • transparentní veřejné zakázky – konec zakázek pro spřátelené firmy, kamarády a sponzory
 • zrušit úřední hodiny – jsme tu pro vás vždy

Podpora sportu

náš cíl:

 • pokračovat v koncepci sportu
 • rozvoj stávajících a budování nových sportovišť
 • více otevřít sportovní areály města občanům
 • propojit městské cyklotrasy, vybudovat tzv. „cykloobchvat“ města

Hospodaření města

náš cíl:

 • spravovat prostředky občanů s péčí řádného hospodáře
 • vytvořit nepolitickou analýzu potřebnosti přidělování jednotlivých příspěvků subjektům z rozpočtu města

Příjemné a bezpečné prostředí

náš cíl:

 • pokračovat v aktivní politice Zdravého města
 • vytvořit podmínky pro vybudování hospicu
 • podpořit záměr realizace LDN v Třebíči (dříve MB)
 • zapojení nezaměstnaných do úklidu města
 • více strážníků v ulicích města
 • zvýšit zaměření městské policie na ochranu veřejného pořádku a tím posílit bezpečí a pohodu občanů
 • rozšiřovat kamerový systém ve městě

... více

 

 
strana: 1 / 1   celkem: 2 záznamů


 
2010 Webhosting, webdesign - mcrai.eu