Co se nám podařilo

Banner

Plnění volebního programu 2014-2018

 • - SPLNĚNO
 • Zajistíme kvalitní čerpání evropských peněz v novém plánovacím období. Se získáváním evropských peněz máme značné zkušenosti. Příkladem je téměř čtvrt miliardy Kč evropských prostředků získaných na projekty realizované v období 2010 až 2014.
 • Cestovní ruch považujeme za zásadní příležitost pro hospodářský rozvoj města. Budeme nadále zvyšovat počet turistů v Třebíči. Zkvalitníme propagaci Třebíče (jako města s památkami UNESCO) v České republice i v zahraničí.
 • Zpřístupníme občanům i návštěvníkům třebíčský větrný mlýn, který zrekonstruujeme jako muzejní expozici původního účelu – mletí třísla.
 • Zásadně zlepšíme podmínky účastníkům kulturních akcí v Národním domě vybudováním výtahu a vzduchotechnického zařízení.
 • Vrátíme společenskou funkci Karlovu náměstí. Vytvoříme podmínky pro realizaci oddechové zóny, dětského koutku, venkovní kavárny. Vhodnými pobídkami budeme iniciovat pravidelné řemeslné a farmářské trhy.
 • Postaráme se o naše starší spoluobčany. Připravíme půdu pro vznik dalšího domova pro seniory, který bude poskytovat kvalitní péči. Aktivně podpoříme financování výstavby a provozu hospice.
 • Připravíme koncepci systematické finanční podpory organizací věnujících se aktivní práci se seniory.
 • Třebíč má sedm místních částí (Pocoucov, Budíkovice, Slavice, Ptáčov, Řípov, Sokolí, Račerovice), které nemají svůj vlastní rozpočet. Rozdělíme příslušné finance místním částem podle počtu obyvatel, aby si samy mohly rozhodnout, do které oblasti je investují.
 • Podpora mladých rodin a rodinného života je naší prioritou. Víme, že to, co dítě získá v kvalitní rodině, je nenahraditelné. Chceme, aby Třebíč byla městem, kde budou mladé rodiny chtít vychovávat své děti. Zasadíme se o zrušení poplatku za odpad pro děti do jednoho roku věku.
 • Zřídíme další nová místa v jeslích a podpoříme částečné pracovní úvazky pro rodiče.
 • Připravíme pozemky pro individuální rodinnou výstavbu.
 • Zajistíme kvalitní kulturní a společenské akce pro rodiny s dětmi.
 • Budeme pokračovat v aktivní podpoře školství. Zateplíme mateřské školy Cyrilometodějská, Duha, Čtyřlístek a připravíme podmínky pro zateplování dalších školek. Vyměníme okna na základních školách Na Kopcích a Masarykova a v základní umělecké škole.
 • Udržíme chod jeslí, jejichž provoz jsme obnovili v roce 2012.
 • Podpoříme školní družiny. Zajistíme finanční prostředky na platy vychovatelek.
 • Zrealizujeme projekt Síťování škol, díky němuž získají školy v Třebíči a okolí 23 milionů na podporu žáků ohrožených pocitem neúspěchu. I nadále budeme hledat možnosti získávání mimorozpočtových finančních prostředků v rámci projektů do oblasti školství.
 • Budeme pokračovat v aktivní podpoře sportu prostřednictvím již vytvořené úspěšné koncepce. Udržíme a dále rozvineme námi iniciovanou a od roku 2012 realizovanou systematickou podporu volnočasových aktivit mládeže do 19 let, která finančně podporuje ročně téměř 3500 mládežníků v jejich různorodých aktivitách.
 • Jednoznačně podporujeme výstavbu 5. bloku v Jaderné elektrárně Dukovany. Elektrárna je největším zaměstnavatelem v regionu a také dobrým partnerem města Třebíče.
 • Vybudujeme novou průmyslovou zónu a zintenzivníme projekt „Třebíč žije“ za účelem přílivu nových investorů a vytvoření nových pracovních míst a podnikatelských možností. Rozvineme spolupráci s Okresní hospodářskou komorou a zahraničními velvyslanectvími.
 • Podpoříme místní podnikatele v jejich aktivitách na území města a okolí, protože vytvářejí pracovní místa a příležitosti pro občany Třebíče.
 • Pravidelným pořádáním farmářských trhů a dalšími pobídkami podpoříme drobné podnikatele a farmáře.
 • Prosadíme novou bezplatnou poradenskou službu v rámci činnosti Městského úřadu v Třebíči – poradnu na ochranu spotřebitelů. Poradna bude fungovat v rámci činnosti informační kanceláře v přízemí radnice, bez navýšení počtu pracovníků úřadu. Stávající pracovnice projdou školením zaměřeným na znalost zákonů, zejména nového občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Poradna bude při řešení jednotlivých případů úzce spolupracovat se specializovanými odborníky a právníky a poradenské služby budou pro občany Třebíče bezplatné.
 • Třebíč si zaslouží kvalitní dopravní napojení na páteřní komunikace. Připravíme podmínky pro vybudování obchvatu města Třebíče.
 • Dokončíme výstavbu přestupního terminálu u vlakového nádraží.
 • Připravíme projekty na zlepšení průjezdnosti Třebíče a zahájíme jejich realizaci.
 • Postavíme bezpečný podchod pod ulicí Sucheniova pro bezpečný a pohodlný průchod chodců a cyklistů ze Stařečky do Libušina údolí. Postavíme kruhový objezd u základní školy Horka-Domky.
 • Upravíme Týnské údolí na příjemnější klidovou zónu pro občany.
 • Postupně obnovíme zámecký park, tak aby byla zachována jeho stávající funkce propojení Nehradova s centrem města a zároveň obnovena jeho původní historická funkce.
 • Vytvoříme a postupně zrealizujeme systém cyklopruhů pro bezpečnější pohyb cyklistů po městě.

Kandidáti

MgA. Tomáš Nováček
Učitel ZUŠ, 35 let
JUDr. Antonín Mládek, PhD.
Právník Kraje Vysočina, 60 let
Petr Šmejkal
Majitel obchodní firmy, 48 let
Mgr. Martin Michálek
Učitel, 43 let
Jan Urbánek
Vedoucí provozu VAS Třebíč, 42 let
Pro zlepšení uživatelského komfortu a získání užitečných statistik využívám soubory cookies. Informace o používání také sdílíme s analytickými partnery. Používáním našeho webu s cookies souhlasíte.
Informace i Cookies