Jak volit

Počet členů jedné strany/hnutí v zastupitelstvu vychází z celkového počtu hlasů, které tato volební strana/hnutí obdrží od voličů. Označí-li volič křížkem celou volební stranu v rámečku u jejího názvu, obdrží všichni kandidáti této strany po jednom hlasu a strana obdrží tolik hlasů, kolik má na své listině kandidátů. Zaškrtne-li volič jednotlivé kandidáty z různých stran v rámečcích před jejich jmény, obdrží tito kandidáti jeden hlas (tzv. preferenční hlasy) a každá strana tolik hlasů, kolik jejích kandidátů bylo označeno. Zbytek hlasů do celkového počtu pak obdrží volební strana, kterou volič dále označil v rámečku u jejího názvu.

Čím více hlasů strana/hnutí obdrží, tím více míst v zastupitelstvu získá. Pokud nás chcete podpořit, prosíme, označte křížkem politické hnutí Pro Třebíč (kandidátní listina číslo 11) v rámečku před názvem. Díky tomuto označení získá od vás Pro Třebíč celkem 27 hlasů a každý kandidát po jednom hlasu.

Počet zastupitelů města Třebíč je 27.

Vážení spoluobčané, jít k volbám je naše právo. Využijte je a vyjádřete tak svůj názor. Za vaši podporu budeme rádi, budeme si jí vážit a přetavíme ji do práce pro naše město, pro vás, pro Třebíč.

Za celý tým Pro Třebíč

Pavel Pacal a Jaromíra Hanáčková

 
  
2010 Webhosting, webdesign - mcrai.eu