Politické hnutí Pro Třebíč

 
 

Jsme politické hnutí, které se od listopadu 2010 aktivně podílí na práci pro město Třebíč. Umíme věci rozpohybovat správným směrem a dotáhnout do konce. Jsme tým složený z lidí, kteří se prosadili ve své profesi a chtějí pracovat pro město.

Naše konkrétní zapojení do správy a rozvoje města Třebíče je následující:

 

Mgr. Pavel Pacal - neuvolněný radní (incoming + školství), náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj, územní plán, stavební řád a Fond Vysočiny

Bc. Jaromíra Hanáčková - zastupitelka města, ředitelka Městského kulturního střediska (kultura, cestovní ruch), předsedkyně komise Rady města pro cestovní ruch

Ing. Daneš Burket, Ph.D. - zastupitel města, předseda sportovní komise Rady města

Petr Šmejkal - člen komise Rady města pro rozvoj města

Ing. Jitka Bínová - členka finančního výboru Zastupitelstva města

Eva Vaňková, dipl. um. - členka kulturní komise Rady města

Mgr. Lenka Dostálová - členka sociální komise Rady města

Ing. Bc. Renata Špačková - členka komise Zdravé město

Kamil Černý - člen komise Rady města pro cestovní ruch

MgA. Tomáš Nováček - člen komise Rady města pro rozvoj města

Bc. Karel Trojan - člen kontrolního výboru Zastupitelstva města

Ing. Jan Padrnos - člen výboru Zastupitelstva města pro revitalizaci Karlova náměstí

Michal Lukáč - člen komise Rady města prevence kriminality a drogové problematiky

 
 
2010 Webhosting, webdesign - mcrai.eu